About us

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

Employment Information

Instrument Supervisor (2 Staff)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 25,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry Oil / Gas , Maintenance , Civil / Construction
Experience 4 - 0 Years

SAMSUNG C&T CORPORATION -THẦU CHÍNH GÓI THẦU THIẾT KẾ TC-XD DỰ ÁN KHO CHỨA LNG 1MMTPA TẠI THỊ VẢI

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Mil - 10,5 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc - Thầu Chính Gói Thầu G - Dự Án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam Việt Nam

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Riverbank Vietnam Co., Ltd.

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

NNR GLOBAL LOGISTICS (VIET NAM) Co., LTD

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11,4 Mil - 13,3 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,3 Mil - 17,2 Mil VND

  • Ba Ria-VT

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,3 Mil - 17,2 Mil VND

  • Ba Ria-VT