language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Internal audit and Risk management Senior Executive

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ
Updated: 20/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Lên kế hoạch và thực hiện Kiểm toán nội bộ tại Bệnh viện được phân công;

- Đánh giá rủi ro và các khu vực cần kiểm soát;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả của các kiểm soát và các quy trình;

- Chuẩn bị báo cáo kiểm toán nội bộ theo phân công;

- Cập nhật tình hình thực hiện các Kiến nghị kiểm toán và hướng dẫn thực hiện các kế hoạch hành động đăng ký tại Bệnh viện để khắc phục sai sót và cải tiến quy trình;

- Tham vấn cho các ban/ủy ban quản lí, kiểm soát, quản trị, và làm việc với các Khoa/Phòng đưa ra biện pháp cải thiện quản lí rủi ro và đảm bảo tuân thủ các nội qui, qui định của luật pháp và công ty.

- Chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các chính sách Quản lý Rủi ro và giám sát việc tuân thủ các chính sách các Bệnh viện liên quan đến quản lý rủi ro theo yêu cầu Ủy ban rủi ro và Bộ phận Quản lý rủi ro của Tập đoàn.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kiểm toán, kế toán, có kiến thức/kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế/chăm sóc sức khỏe/bệnh viện là một lợi thế;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tóan nội bộ, kiểm toán độc lập, quản lý rủi ro;
 • Am hiểu các vấn đề liên quan đến pháp lí trong lĩnh vực họat động bệnh viện;
 • Kỹ năng viết báo cáo; phân tích, tổng hợp và đưa ra kết luận
 • Kỹ năng quản lí thời gian; làm việc độc lập, kỹ năng thuyết phục;
 • Tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật cao;

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

http://www.hoanmy.com/Company size: 5000
Giới thiệu chung về Hoàn Mỹ Được hình thành và phát triển từ năm 1997, đến nay, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ là tập đoàn y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam với hệ...Detail

Internal audit and Risk management Senior Executive

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts