language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

We are a family owned Plastic Packaging Solution Manufacturer that was established in 1955 in Austria and we are currently recruiting talented pepple to work in our facility in Ho Chi Minh City, Cu... Detail

Inventory accountant/

Job Description

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho

- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.

- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.

-Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho.

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).

- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất

Job Requirement

- Kỹ năng sử dụng excel và phầm mềm kế toán tốt

- Có khả năng sử dụng phân tích dữ liệu tốt

- Nghiệp vụ kế toán tốt

- Kỹ năng giao tiếp tốt

More Information

 • Experience: 1 - 2 Years
Employment Information
 • Work location

  Ho Chi Minh

 • Job level

  Entry Level

 • Industry

  Accounting / Auditing / Tax

 • Degree

  College

 • Job type

  Permanent

 • Age

  24 - 36

 • Salary

 • Deadline to apply

  30/04/2020

People who applied to this job also applied to:

Inventory accountant/

Công ty TNHH Bao Bì ALPLA (Việt Nam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Bao Bì ALPLA (Việt Nam)

Employment Information

Inventory accountant/

 • Job level Entry Level
 • Salary 10,000,000 - 12,000,000 VND
 • Deadline to apply 30/04/2020
 • Industry Accounting / Auditing / Tax
 • Experience 1 - 2 Years

Location