language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IOS Developers (Mobile Apps, Swift)

CÔNG TY CỔ PHẦN CITICS
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phát triển mới, hoặc nâng cấp các ứng dụng hiện tại.
 • Phát triển những tính năng mới
 • Tham gia vào phân tích, và phát triển sản phẩm dịch vụ mới của công ty

Job Requirement

 • 1-3 năm kinh nghiệm
 • Ngôn ngữ yêu cầu Swift
 • Nắm vững kiến thức MVC,MVVM design pattern
 • Nắm vững kiến thức OOP, POP
 • Có kinh nghiệm làm việc giao tiếp với RESful API
 • Hiểu rõ về Core Image,Core Data, Core Text, Core Graphic, Auto Layout
 • Làm việc với thư viện Cocoapods
 • Có thể lập trình với Storyboard hoặc Pure Code
 • Có thể đưa ứng dụng lên Appstore là 1 lợi thế
 • Biết custom layout là 1 lợi thế.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN CITICS

citics.vnCompany size: 150
Citics là nền tảng công nghệ trao cho người dùng tổ hợp dữ liệu xoay quanh một bất động sản, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và chọn lựa nơi ở lý tưởng...Detail

IOS Developers (Mobile Apps, Swift)

CÔNG TY CỔ PHẦN CITICS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts