About us

MegaCEO

Employment Information

IT Application Support (Sản xuất, 1300USD, HV8243)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.100 - 1.300 USD
Deadline to apply 23/01/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Bac Giang

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Hai Phong

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hai Phong | Ha Noi | Hai Duong

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

PRESTIGE ATLANTIC ASIA

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Bac Ninh

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TELE247 GLOBAL

$ Competitive

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Hung Yen

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi