IT Business Analyst Senior Manager

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá mục tiêu chiến lược CNTT nhằm thực thi chiến lược được giao.
 • Làm việc với người dùng để nắm rõ nhu cầu mới, để phân tích, thiết kế, xây dựng triển khai các qui trình và chức năng liên quan đến ERP và báo cáo thông minh Business Intelligence.
 • Nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ mới nhằm phát triển hệ thống công nghệ thông tin về các ứng dụng ERP và báo cáo thông minh Business Intelligence.
 • Thiết lập và triển khai thực hiện các chính sách, quy trình, quy định và giải pháp về phòng ngừa các rủi ro về các ứng dụng ERP và báo cáo Business Intelligence.
 • Cập nhật các chính sách, quy trình, hướng dẫn công việc và tất cả các tài liệu liên quan đến phòng. Đề xuất cải tiến các quy trình hoạt động của Công ty/Phòng ban.
 • Tư vấn phân quyền cho người dùng các ứng dụng ERP và báo cáo Business Intelligence.
 • Xây dựng và thực thi kế hoạch phát triển nguồn lực, đảm bảo sự vận hành liên tục của hệ thống công nghệ thông tin (CNTT).
 • Họach định ngân sách hàng năm liên quan đến hoạt động của phòng.
 • Đào tạo cho nhân viên và các người dùng của các phòng ban
 • Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống CNTT trong hoạt động hàng ngày của người dùng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc Hệ thống thông tin
 • Kiến thức về hệ thống SAP ERP, Business Intelligence, các ứng dụng Sharepoint phần mềm và website và các ứng dụng trên mạng xã hội
 • Tiếng anh lưu loát
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Job type : Permanent
 • Age: 35 - 45
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Location

Employment Information

 • Work location
 • Job level
  Manager
 • Salary
  Competitive
 • Deadline to apply
  26/01/2021
 • Industry
 • Experience
  10 Years
Feedback