language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IT Communicator

Công ty TNHH Workport Vietnam
Updated: 26/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Phiên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại
- Tỷ lệ phân chia công việc là : 20% IT comtor, 50% dịch thuật trong công tác xử lý hình ảnh và 30% phiên dịch trong văn phòng.
- Công tác xử lý hình ảnh là chỉnh sửa bằng photoshop những bức ảnh đã được chụp tại studio của Nhật.
- Phiên dịch các tài liệu liên quan đến BtoB của các công ty khách hàng trong lĩnh vực phim ảnh.
- Phiên dịch các chỉ thị , complain của khách hàng (nếu có). Hướng dẫn team photoshop về các chỉ thị đó.

Job Requirement

・Có hứng thú về lĩnh vực It comtor
・Tiếng Nhật lưu loát (Từ N2 trở lên)
・Tuổi từ 20 - 40

More Information

 • Age: 20 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Workport Vietnam

https://vietnam.workport.co.jp/

Công ty TNHH Workport Vietnam Công ty TNHH Workport Vietnam

People who applied to this job also applied to:

IT Communicator

Công ty TNHH Workport Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Workport Vietnam

Employment Information

IT Communicator

Location