About us

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới

Employment Information

IT Developer - Lập Trình Viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 17/06/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam

$ 17 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam

$ 17 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Viễn Thông Di Động

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh