About us

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

Employment Information

IT ERP Programmer - GUNZETAL (VIỆT NAM)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 29/08/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

$ 7 Tr - 8,5 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Tong Chang Electric Machinery

$ 6 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Cty Cổ Phần Thép VAS An Hưng Tường

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh | Dong Nai

PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

 • Binh Duong