language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.idocean.com

Established since 2007 as a trading company, IDOCEAN has gain exclusive rights to import prestigious brands from France, Spain, Australia, Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, etc. Our broad... Detail

IT hỗ trợ - phần mềm

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tiếp nhận và phân luồng yêu cầu hỗ của người dùng trên hệ thống helpdesk
 • Trực tiếp xử lý các vấn đề hỗ trợ người dùng ứng dụng ở mức độ đơn giản và các sự cố nhỏ của phần mềm ứng dụng
 • Tham gia kiểm thử các phần mềm ứng dụng mới triển khai
 • Tiếp nhận các quy trình nghiệp vụ và hệ thống phần mềm ứng dụng mới
 • Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu cấu hình phần mềm ứng dụng
 • Chuẩn bị các thủ tục giấy tờ liên quan tới vận hành phần mềm ứng dụng
 • Phát triển các tính năng & ứng dụng mới trên các hệ thống hiện có

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên từ chuyên ngành Công nghệ thông tin / Viễn thông
 • Có kiến thức về phần mềm ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).
 • Có kiến thức ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (My SQL, My SQL Server)
 • Có kiến thức về dịch vụ servicedesk, hỗ trợ người dùng và sử dụng hệ thống ITSM
 • Sử dụng ASP.NET MVC, Entity Framework để phát triển ứng dụng

More Information

 • Experience: 1 - 2 Years

IT hỗ trợ - phần mềm

IDOCEAN Co.,ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

IDOCEAN Co.,ltd

Employment Information

IT hỗ trợ - phần mềm

Location