About us

DSN - Công ty TNHH Đức Sơn Networks

Employment Information

IT NETWORK

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 400 - 700 USD
Deadline to apply 25/07/2020
Industry IT - Software
Experience 2 - 4 Years

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 10 Tr - 23 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TENDA TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ 7 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Hưng Phát (HPID)

$ 14 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Nền Tảng

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH TENDA TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ 7 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Cty TNHH Columbia Asia (Viet Nam)

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh