language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phu Hung Assurance

IT Reporting Specialist / Chuyên Viên Phân Tích / Báo Cáo

Phu Hung Assurance
Updated: 11/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Coordinate with BA to receive requirements from Core Business Group
 • Doing analyze requirements, data, build up reports as requested.
 • Build Report, Dashboard, ad-hoc report to provide information based on request from Core Business Group
 • Provide testing in order to publish report to production environment
 • Additional tasks assigned by Head of IT

---------------------------------------------

 • Phối hợp với BA tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban thuộc Khối nghiệp vụ.
 • Phân tích yêu cầu, phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển báo cáo đáp ứng yêu cầu.
 • Xây dựng các Report, Dashboard, ad-hoc report phục vụ load dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ (Báo cáo nghiệp vụ, Báo Cáo KPI…)
 • Tổ chức kiểm thử, test và đưa các report vào sử dụng chính thức
 • Và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Phòng CNTT

Job Requirement

 • Degree: college or over
 • Knowledge of software development process, business analysis
 • Experience in SQL
 • Knowledge of Database SQL Server, Oracle DB, Reporting tools
 • Good at one of report development & BI tools such as: Jasper Report, Crystal Report, Oracle BI, Cognos, etc.
 • Able to read and understand documentation in English
 • Experience in Insurance industry is a plus
 • Knowledge of .NET is a plus

-------------------------------------------

 • Bằng cấp: từ cao đẳng trở lên
 • Có hiểu biết về phát triển phần mềm, phân tích hệ thống
 • Kinh nghiệm về ngôn ngữ SQL
 • Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle DB, công cụ báo cáo
 • Hiểu biết về 1 trong các công cụ phát triển báo cáo & BI tool: Jasper Report, Crystal Report, Oracle BI, Cognos…
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm về nghiệp vụ bảo hiểm là 1 lợi thế
 • Hiểu biết về ngôn ngữ .NET là 1 lợi thế

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Phu Hung Assurance

www.pacvn.vnCompany size: 100-499
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) tự hào là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ tại Việt Nam, với phong cách quản lý...Detail

People who applied to this job also applied to:

IT Reporting Specialist / Chuyên Viên Phân Tích / Báo Cáo

Phu Hung Assurance

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts