language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IT Servicedesk Specialist

EASY CREDIT
Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

TÓM LƯỢC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC/ JOB OVERVIEW

Hỗ trợ cho người dùng CNTT và đáp ứng nhu cầu của người dùng phù hợp với thực tiễn tốt nhất của công nghệ thông tin.

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

· Tổ chức các hoạt động giải quyết sự cố dựa trên cơ sở hạ tầng CNTT - ITIL và định nghĩa các quy trình được chỉ định cho vai trò hỗ trợ dịch vụ CNTT, cung cấp hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng.

· Hợp tác xử lý các hoạt động bảo trì, là đầu mối thông tin của các công việc bảo trì và khi xảy ra sự cố.

· Sẵn sàng trực theo phân công sau giờ làm việc hoặc làm theo ca để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

· Đăng ký sự cố của ứng dụng hoặc cơ sở hạ tầng CNTT thông qua công cụ hỗ trợ nội bộ của công ty.

· Nhận các nhiệm vụ được giao thông qua công cụ hỗ trợ nội bộ cho người giải quyết thích hợp, nếu cần, tham gia vào việc hỗ trợ từ những nhà cung cấp bên ngoài.

· Giao tiếp với người dùng theo hướng hợp tác và không xung đột trong các tình huống cần xử lý các vấn đề CNTT khẩn cấp.

· Quyết định về các hướng xử lý tiếp theo trong các tình huống khẩn cấp và thông báo cho cấp trên về các tình huống đó.

· Hoàn thành thông tin chi tiết về tất cả các vấn đề (sự cố và các hoạt động bảo trì dự kiến).

· Cập nhật và cải thiện tài liệu nhóm.

· Hợp tác với tất cả các đội và phòng ban chuyên môn khác.

· Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật với nhà cung cấp bên ngoài khi cần thiết.

· Duy trì và tôn trọng mọi quy trình hoạt động và hướng dẫn của tổ chức.

· Đảm bảo hiệu quả và không gặp rắc rối với chức năng Helpdesk.

· Lưu giữ các sự cố hiện tại (biến cố), nhắc nhở thường xuyên về vấn đề còn tồn đọng cho người có trách nhiệm giải quyết nhằm cập nhật tình hình.

· Giảm thiểu các hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực đến tính sẵn sàng hoặc chất lượng của các dịch vụ đang hoạt động.

· Đảm bảo hoàn thành thông tin về sự cố từ người giải quyết và đảm bảo phân loại đúng sự cố.

Job Requirement

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm

·         Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan (hoặc các kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến công nghệ thông tin_

·         Giao tiếp tiếng Anh (viết và nói)

·         Cách tiếp cận tích cực

·         Có mục tiêu việc học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên nghiệp

·         Tính chính xác và nhất quán

·         Tính thận trọng

·         Khả năng phục hồi khi căng thẳng

·         Giao tiếp tốt

·         Ý thức hợp tác, làm việc nhóm

·         Sẵn sàng làm việc theo ca

Kiến thức & kỹ năng

·         Kiến thức về MS Office

Cái nhìn tổng quan về công nghệ thông tin: Hệ điều hành, Bảo mật thông tin, Mạng (LAN, WAN, Internet)

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

EASY CREDIT

http://www.easycredit.vnCompany size: 500
At EASY CREDIT, we are fully aware how important employee are for the development of our company. Thus, we are looking for the talent who can work with a...Detail

IT Servicedesk Specialist

EASY CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

EASY CREDIT

Employment Information

IT Servicedesk Specialist

Location