About us

MegaCEO

Employment Information

IT Staff| Nhân Viên IT (Software, NH9811)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 400 - 800 USD
Deadline to apply 21/08/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , IT - Software , Manufacturing / Process

Location

Ha Noi

Hai Duong

Hai Phong

MegaCEO

$ 13,2 Mil - 15,4 Mil VND

  • Ha Noi | Binh Duong | Vinh Phuc

MegaCEO

$ 13,2 Mil - 15,4 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần GMPc Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần GMPc Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÚC BÌNH

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Tổ Chức Hội Nghị, Sự Kiện Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thương Mại Việt Hồng

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi