IT Supervisor (DBA & Application)

HD Saison Finance Co., Ltd
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  29/08/2020

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ dự phòng cho nhân viên Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) chính, thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle / MSSQL) khi có yêu cầu
 • Tham gia nhóm phát triển nội bộ để phát triển và duy trì các ứng dụng nội bộ
 • Khi có yêu cầu thay đổi (change request), cùng nhà cung ứng kiểm tra thay đổi trên môi trường giả lập (test) và sau đó triển khai trên hệ thống thực tế (production)
 • Phân tích tác động và đánh giá rủi ro khi có những thay đổi mới trên ứng dụng
 • Thực hiện các công việc và yêu cầu phát sinh trong quá trình làm việc, ngoài những nội dung đã nêu trên và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính. Hỗ trợ 2 nhóm (nhóm phát triển nội bộ hoặc DBA) căn cứ tiến độ dự án chung (ví dụ: lập kho dữ liệu, thiết lập CRM, phát triển công cụ để quản lý loyalty card...)

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Hệ thống thông tin

2. Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm ở vai trò kỹ sư hệ thống (system engineer) hay quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) là lợi thế
 • Có kinh nghiệm mảng thử nghiệm phần mềm và kiểm tra chất lượng (QA) là lợi thế
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về Tài chính - Ngân hàng là lợi thế

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ)/:

 • Có kiến thức chuyên môn tốt về Windows server & Linux, Oracle & MSSQL databases
 • Có kiến thức về các ứng dụng quản lý doanh nghiệp dùng J2EE là lợi thế
 • Có kiến thức chuyên môn tốt về phát triển và vận hành phần mềm dùng ASP.NET, C# .NET and MSSQL
 • Làm việc chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi
 • Kỹ năng làm việc nhóm

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Công ty TNHH Indo-Trans Keppel Logistics Việt Nam

Competitive

 • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

Competitive

 • Ho Chi Minh

AAA Assurance Corporation

Competitive

 • Ho Chi Minh

MOVI Việt Nam

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

Competitive

 • Ho Chi Minh

CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

$ 23 Tr - 27 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Japfa Comfeed Việt Nam

Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Long An
 • Dong Nai

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 24,2 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Competitive

 • Ho Chi Minh
Feedback