About us

Công Ty TNHH Phúc Giang

Employment Information

IT Support (lương từ 10 - 12 mil)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/09/2020
Industry Sales / Business Development , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY TNHH STRADEX VIỆT NAM

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần WiCook

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tín Bảo Lan

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH S-HOLDINGS

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Vietnam Concentrix Services Company Limited

$ 20 Tr - 24 Tr VND

 • Ho Chi Minh

VI (Vietnam Investments) Group

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ 11 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Acacy

$ 13 Tr - 24 Tr VND

 • Ho Chi Minh