language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IT Support

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT (Chi nhánh Hà Nội)
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

1, Thực hiện hỗ trợ người dùng cuối và đảm bảo sự hài lòng khách hàng

2, Giám sát và phản hồi hiệu quả nhanh chóng với các yêu cầu của bộ phận IT-helpdesk

3, Giám sát hệ thống ticket và xử lý ưu tiên theo quy trình nội bộ

4, Vận hành và duy trì hệ thống

5, Quản lý hệ thống tài liệu, quy trình nội bộ

6, Quản lý và duy trì các thiết bị IT có liên quan

7, Báo cáo các vấn đề liên quan và chuyển hỗ trợ lên cấp cao hơn (Nếu không xử lý được)

8, Hỗ trợ người dùng cuối trực tiếp hoặc qua email điện thoại…

9, Quản lý giao nhận, cài đặt, thẻ tài sản, cấu hình thiết bị cho người dùng cuối

10. Chuẩn đoán và khắc phục các sự cố liên quan đến mạng, máy in, máy scan, phần cứng máy chủ, máy trạm, email, internet, đường thoại và các vấn đề truy nhập nội bộ

11, Phối hợp với bên thứ ba để sửa chữa khắc phục kịp thời các lỗi máy tính và các thiết bị khác

12, Quản trị và duy trì hệ thống (gồm thiết lập và duy trì các tài khoản nội bộ)

13, Giám sát và kiểm tra hoạt động phần cứng, thiết bị ngoại vi, hiệu năng hoạt động động để sắp xếp thời gian sửa chữa nhanh chóng

14, Cài đặt phần mềm và tạo banrn backup và khôi phục theo chính sách nội bộ

15, Cập nhật phiên bản hệ thống sớm nhất khi có bản cập nhật

16, Thực hiện các chính sách nội bộ cho hệ thống mạng và và máy tính

17, Cài đặt chính sách bảo mật nội bộ cho người dùng

18, Giám sát hoạt động kết nối mạng

19, Đảm bảo hoạt động hệ thống kiến trúc han tầng, và các công việc vận hành hệ thống ngân hàng

20, Một số yêu cầu khác được yêu cầu theo tưng thời điểm

Job Requirement

1, Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

2, Kinh nghiệm vận hành hệ thống CNTT

3, Tiếng anh giao tiếp cơ bản

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT (Chi nhánh Hà Nội)

www.hpt.vn
Founded in 1995, HPT Vietnam Corporation is currently a leading prestigious and highly customer-trusted IT product and service provider. Our scope of...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "IT Support"

IT Support

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT (Chi nhánh Hà Nội)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts