About us

Công ty Cổ Phần Phần Mềm LinkQ

Employment Information

IT Support

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 07/08/2021
Industry Maintenance , IT - Software , Entry Level / Internship
Experience 0 - 1 Years

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 15,4 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Netcab

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Jabil Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 16 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SCI Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh