About us

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

Employment Information

Java Backend Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry IT - Software
Experience 2 - 5 Years

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 17 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Software

$ Under 33 Tr VND

 • Ha Noi

First Alliances

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Saltlux Technology

$ Under 24 Tr VND

 • Ha Noi

FPT Software

$ Over 44 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 11 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 12 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

First Alliances

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi