language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Java developer

Công ty cổ phần công nghệ E3D
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng web layer, background process cho các microservices bằng Java. Benchmark hệ thống.

- Hỗ trợ Tech Leader trong vai trò phân tích thiết kế hệ thống: thiết kế database, thiết kế API, automation test case.

- Trực tiếp R&D sản phẩm, đề xuất và triển khai các ý tưởng phát triển hệ thống.

Job Requirement

- 2+ năm kinh nghiệm với Java, đã có ít nhất 1 project thực tế.

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm các hệ thống microservices. 

- Nắm vững lập trình hướng đối tượng, các design patterns. 

- Thành thạo MySQL hoặc PostgreSQL. Có kiến thức tối ưu trong thiết kế và sử dụng CSDL 

- Hiểu biết và có kinh nghiệm với Redis, Mongodb là một lợi thế. 

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm: Devops / triển khai với CI & CD.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần công nghệ E3D

Company size: 300
Với quy mô hơn 300 nhân sự Alitech là Công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp thương mại điện tử xuyên biên giới, hệ thống quản lý hàng...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Java developer"

Java developer

Công ty cổ phần công nghệ E3D

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty cổ phần công nghệ E3D

Employment Information

Java developer

Location