About us

Talent Trader Vietnam

Employment Information

Java Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry IT - Software
Experience 2 - 3 Years

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 23 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

 • Ha Noi

Gigatum Vietnam JSC

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 15 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ DTT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 18 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

First Alliances

$ 33 Tr - 55 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi