About us

Taekwang Vina Industrial

Employment Information

Java Developer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 23 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ Under 44 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Mytour Việt Nam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi

Talent Trader Vietnam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 13,2 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi

Hanwha Life

$ 30 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

TPS Software

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

TPS Software

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

TPS Software

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh