About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Employment Information

JAVA DEVELOPER

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Under 2.000 USD
Deadline to apply 30/11/2020
Industry IT - Software
Experience 1 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 23 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Mytour Việt Nam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Talent Trader Vietnam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ DTT

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DAC DATA SCIENCE VIỆT NAM

$ Under 44 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 18 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

First Alliances

$ 33 Tr - 55 Tr VND

 • Ha Noi