About us

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

Employment Information

Java Fullstack

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ 13 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần công nghệ E3D

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Công Nghệ Vela

$ 13 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 17 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 11 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi

Cty CP Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính

$ 11 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

 • Ha Noi