language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Java Web Developer

INTERNET GIANT
Updated: 24/03/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 3 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 10/04/2020

Benefits

 • Laptop
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia phát triển dự án website về giải trí trực tuyến
 • Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống
 • Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào các dự án của công ty
 • Những nhiệm vụ khác được giao từ cấp quản lý

Job Requirement

 • Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên về lập trình web bằng Java, đã có ít nhất 1 project thực tế
 • Sử dụng thành thạo framework Spring Boot
 • Thông thạo HTML, CSS, Javascript,...
 • Có kiến thức về trúc cơ sở dữ liệu MongoDB
 • Hiểu rõ OOP và design patterns
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm fullstack các dự án về giải trí trực tuyến
 • Có khả năng làm việc độc lập và tốc độ nhanh

More Information

 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

INTERNET GIANT

intergiant.coCompany size: 25-99
INTERNET GIANT là một Công ty hoạt động lĩnh vực Marketing được xây dựng trên mô hình AAOII tập trung vào chuỗi Thu hút - Chuyển đổi -Tối ưu - Tích hợp -...Detail

Java Web Developer

INTERNET GIANT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

INTERNET GIANT

Employment Information

Java Web Developer

 • Job level Experienced (Non - Manager)
 • Salary 20,000,000 - 30,000,000 VND
 • Deadline to apply 10/04/2020
 • Industry IT - Software
 • Experience 3 - 5 Years

Location