About us

Iconic Co.,Ltd

Employment Information

[JHC0023789] 3D Game Senior Animator (Maya)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 800 - 1.000 USD
Deadline to apply 22/06/2020
Industry Arts / Creative Design , Entertainment , Architect
Experience 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 16 Tr - 32 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Promo Tec Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Seni Art

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 16 Tr - 28 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo MC

$ 16 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ 28,6 Tr - 48,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CTY TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Không Gian Hoàn Hảo

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 22 Tr - 24,2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Promo Tec Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 17,6 Tr - 35,2 Tr VND

 • Ho Chi Minh