About us

Iconic Co.,Ltd

Employment Information

[JHC0023812] HR Manager/Assistant Manager

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 21/06/2020
Industry Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 4 Years

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

$ 55 Tr - 110 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ CitiGym

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH GBC-Engineers Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Swiss Post Solutions

$ 28,6 Tr - 39,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 28 Tr - 42 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY NATURALLY PLUS VIET NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh