language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH MTV Wacontre

K - [HCM] - Chief Accountant

Công Ty TNHH MTV Wacontre
Updated: 11/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

• Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế trong đơn vị.

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu.

• Tham gia quản trị hoạt động SXKD: Xây dựng cấu trúc giá bán sản phẩm & dịch vụ;

• Kiểm soát chi phí hoạt động, chi phí tài chính và chi phí vận chuyển;

• Xây dựng các công cụ theo dõi, kiểm soát chi phí hoạt động, chi phí sản xuất, đánh giá hiệu quả SXKD, hiệu quả sử dụng tài sản - nguồn vốn…

• Tham mưu cho lãnh đạo công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính, giám sát thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến tài chính, tài sản của đơn vị

Job Requirement

Gender:Nam

Key experience:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán; Có chứng chỉ kế toán trưởng.

• Ưu tiên ứng viên có kính nghiệm làm kế toán trưởng trong các công ty có liên quan đến ngành nông nghiệp.

• Kinh nghiệm trên 05 năm làm việc trong lĩnh vực TCKT, trong có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.

• Am hiểu luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến lĩnh vực kế toán và thuế.

• Khả năng quản lý, lãnh đạo; Thuyết trình, đàm phán và đào tạo chuyên môn. Chấp nhận đi công tác xa dài ngày.

• Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 28 - 40
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH MTV Wacontre

http://wacontre.com/vi/Company size: 50
Công ty WACONTRE là công ty IT Nhật Bản thành lập vào năm 2010 tại Việt Nam. Hiện nay, WACONTRE chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ như hỗ trợ dịch vụ phát...Detail

K - [HCM] - Chief Accountant

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts