Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty TNHH MTV Wacontre

K - [HCM] - HR Assistant Manager ( Management Level)

Công Ty TNHH MTV Wacontre
Updated: 10/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Tham gia xây dựng, triển khai Chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực khối/ban.

Cấu trúc-sơ đồ tổ chức; chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, đề xuất phương án nhân sự.

Tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển dụng và kiểm soát chất lượng tuyển dụng.

Kế hoạch, chương trình đánh giá nhân sự định kỳ và đề xuất điều chuyển bổ nhiệm nhân sự.

Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khối/ban

Job Requirement

Gender:Nam

Key experience:

• Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Quản lý nhân sự, Luật, Kinh tế.

• Kinh nghiệm trên 5 năm làm quản lý nhân sự.

• Có khả năng hoạch định và triển khai chiến lược.

• Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá nhân sự. Khả năng làm việc với áp lực cao, thích ứng nhanh với sự thay đổi.

• Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

• Sẵn sàng kiêm nhiệm, điều chuyển để mở rộng phạm vi công việc, phát triển thành quản lý

• Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH MTV Wacontre

http://wacontre.com/vi/Company size: 50
Công ty WACONTRE là công ty IT Nhật Bản thành lập vào năm 2010 tại Việt Nam. Hiện nay, WACONTRE chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ như hỗ trợ dịch vụ phát...Detail

K - [HCM] - HR Assistant Manager ( Management Level)

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts