language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai _ Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tương Đương N2 _ 12477GL

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Job Description

- Thông dịch hướng dẫn từ Giám đốc người Nhật cho tất cả nhân viên trong nhà máy này
-Dịch tài liệu và e-mail.
-Chuẩn bị tài liệu meeting và dữ liệu tổng hợp.
-Đi thăm hỏi khách hàng với quản lý người Nhật
- Nhiệm vụ khác của Giám đốc Nhật Bản ra lệnh

-Chấp nhận đi công tác Hà Nội

Job Requirement

< BẮT BUỘC >
Khả năng sử dụng tiếng Nhật tương đương N2
2 - 5năm kinh nghiệm làm thông dịch viên. 
Kinh nghiệm làm việc tại bất kỳ công ty nào của Nhật Bản

Chấp nhận tốt nghiệp trung học (phải 5 năm kinh nghiệm)

More Information

  • Degree: High School / Equivalent
  • Age: 26 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/
REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng...Detail

Similar jobs

KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai _ Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tương Đương N2 _ 12477GL

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts