About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[KCN Cái Mép, Vũng Tàu] KẾ TOÁN 12-14 triệu gross

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 5 Years

Location

Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh

Công Ty CP Du lịch và Tiếp Thị GTVT Việt Nam- Vietravel

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ba Ria-VT

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ba Ria-VT