About us

Công ty TNHH Workport Vietnam

Employment Information

[KCN HÒA MẠC - HÀ NAM] Kế toán tổng hợp tiếng Nhật N2 công ty sản xuất

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 700 - 1.100 USD
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 - 6 Years

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 11 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Ha Nam

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

  • Ha Nam

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

  • Ha Nam