language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[KCN Long Thanh] Kế toán trưởng cho công ty sản xuất của Nhật

HRnavi Joint Stock Company
Updated: 19/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý, phối hợp và kiểm soát các hoạt động hằng ngày trong phòng kế toán.
 • Quản lý, rà soát tất cả các tài liệu pháp lý và hợp đồng cho công ty.
 • Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích.
 • Chuẩn bị báo cáo hàng tháng theo yêu cầu từ công ty mẹ ở Nhật.
 • Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền và thanh toán.
 • Kiểm soát và đảm bảo sự đầy đủ của các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán như hoá đơn thương mại, tài liệu thanh toán, …
 • Kiểm soát chi phí, hàng tồn kho để tính chi phí.
 • Quản lý kiểm toán độc lập cuối năm và hoàn thiện thuế phù hợp với yêu cầu của địa phương và công ty.
 • Nắm rõ về luật thuế, kế toán, cập nhật thông tin, tránh rủi ro từ thuế.

Job Requirement

 • Giới tính: Nam/Nữ
 • Tuổi: 27-45
 • Trình độ:
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh [Có thể làm việc], Tiếng Nhật [Có thể làm việc]
 • Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp tốt trong công việc.
 • Có ít nhất 3 năm làm Kế toán trưởng, đặc biệt tại các công ty sản xuất của nước ngoài.
 • Năng lực quản lý, chủ động và giải quyết vấn đề.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 27 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

HRnavi Joint Stock Company

http://hrnavi.com/
HRnavi is the recruitment support service of iGlocal Resource which has at its core a focus on local talent. As an affiliated group member with the...Detail

Similar jobs

[KCN Long Thanh] Kế toán trưởng cho công ty sản xuất của Nhật

HRnavi Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts