About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[KCN Thăng Long, Hà Nội] General Manager/Factory Manager (Giám đốc nhà máy)

Job level CEO
Salary $ 35,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 06/12/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 3 - 5 Years

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 6,6 Tr - 8,8 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 8,8 Tr - 15,4 Tr VND

  • Ha Noi

MM Mega Market Vietnam

$ 13 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 30 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi