language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Báo Cáo Thuế

EASY CREDIT
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

TÓM LƯỢC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm chính về báo thuế và các báo cáo với cơ quan hữu quan khác (như NHNN, CIC, cục thống kê, vv…)

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

- Kiểm tra các sổ sách thuế hàng tháng và quý, đảm bảo toàn bộ các báo cáo và thanh toán được thực hiện đúng thời gian trong phạm vi của Khối TDTD.

- Phối hợp với kế toán hội sở, chi nhánh định kỳ lập & nộp tờ khai theo qui định hiện hành của cơ quan thuế chính xác & đúng hạn.

- Phối hợp với kế toán hội sở/chi nhánh kê khai, theo dõi & đối chiếu tình trạng thuế vụ giữa Khối TDTD và cơ quan thuế hàng tháng.

- Phối hợp với kế toán hội sở kiểm tra & đảm bảo giảm thiểu các khoản chi phí không được khấu trừ.

- Cập nhật & phổ biến các qui định mới về thuế và NHNN, CIC, thống kê ...vv.. cho BP kế toán và công ty.

- Phối hợp với kế toán hội sở/chi nhánh lập và gửi Báo cáo Thống kê, báo cáo phân loại nợ và các báo cáo khác cho Ngân hàng Nhà nước địa phương, Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia và CIC (nếu có) và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

- Hàng ngày lập Bảng phân tích tài chính Tài sản Có và Tài sản Nợ nhằm thực hiện phân tích tính thanh khoản của Dự án.

- Và các công việc và các báo cáo nội bộ khác do trưởng bộ phận, trưởng nhóm giao.

Job Requirement

Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán & Ngân hàng.

Kiến thức & kỹ năng:

- Có ít nhất từ 2-3 năm kinh nghiệm liên quan đến báo cáo Thuế.

- Có kinh nghiệm về Ngân hàng và các tổ chức tài chính là một lợi thế.

- Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng, đặc biệt Excel và Word.

- Cởi mở và sẵn sàng tiếp thu, học hỏi.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

EASY CREDIT

http://www.easycredit.vnCompany size: 500
At EASY CREDIT, we are fully aware how important employee are for the development of our company. Thus, we are looking for the talent who can work with a...Detail

Kế Toán Báo Cáo Thuế

EASY CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts