About us

Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (GALAXY STUDIO)

Employment Information

KẾ TOÁN CHI PHÍ – NỢ PHẢI TRẢ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

De Heus LLC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

De Heus LLC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 8,5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

QSR VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Satori

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Concung.com - Công Ty CP Con Cưng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh