About us

De Heus LLC

Employment Information

Kế toán chi phí (Vĩnh Phúc)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 19/06/2023
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience Over 2 Years

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt

$ Competitive

  • Vinh Phuc

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Vinh Phuc

BIM Group

$ Competitive

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Vinh Phuc

BIM Group

$ Competitive

  • Vinh Phuc

Dezan Shira & Associates Vietnam

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Vinh Phuc