language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.auchan.vn

Auchan Retail Viet Nam Company is a member of Auchan Group – France, that one of top biggest retail Group in Europe, manage more than 1000 Hypermarkets and 2.800 Supermarkets... Detail

Kế Toán Công Nợ (Accounting Payable) - Hợp Đồng 3 Tháng

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Nhận, kiểm chứng từ và làm ĐNTT
- Ghi nhận hóa đơn vào hệ thống kế toán
- Làm thanh toán dịch vụ và hàng hóa
- Canh tiền thanh toán dịch vụ và hàng hóa
- Tạo UNC chuyển tiền ngân hàng
- Phân bổ tiền hàng hóa
- Trả lời chi tiết công nợ/ Đối chiếu công nợ/ Thanh lý hợp đồng
- Lưu trữ/ tim kiếm chứng từ
- Phân công công việc khác từ trưởng bộ phận

Job Requirement

- Có bằng cấp/ chứng chỉ liên quan

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết

- Kỹ năng giao tiếp tốt

More Information

  • Experience: 2 - 3 Years
Job tags / Skills: và chi phí

Kế Toán Công Nợ (Accounting Payable) - Hợp Đồng 3 Tháng

Auchan Retail Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts