About us

Công Ty Cổ Phần PT Năng Lượng Sơn Hà

Employment Information

Kế toán công nợ Bán hàng - KCN Thuận Thành - Bắc Ninh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Statistics
Experience 1 - 3 Years

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Bac Ninh

Bình Nam Group - CÔNG TY TNHH NHÔM BÌNH NAM

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Bac Ninh

Bình Nam Group - CÔNG TY TNHH NHÔM BÌNH NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Bac Ninh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Bac Ninh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ Competitive

  • Bac Ninh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Bac Ninh

Công Ty Cổ Phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Bac Ninh