language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

KẾ TOÁN CÔNG NỢ DỰ ÁN

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

I/ Nhiệm vụ thường xuyên hằng ngày:

 • Lập Phiếu Thu tiền khách hàng mua căn hộ
 • Kiểm tra, hạch toán tài khoản ngân hàng khi khách hàng chuyển tiền thanh toán mua căn hộ
 • Kiểm tra chứng từ, trình kỳ, lập UNC/Phiếu Chi thanh toán hoàn trả lại tiền cho khách hàng khi phát sinh
 • Cuối mỗi ngày kết xuất phiếu thu, phiếu chi (nếu có) những khách hàng nộp/trả bằng tiền mặt mua căn hộ, gửi email cho tổ công nợ của phòng chăm sóc khách hàng để cập nhật
 • Tương tác với các phòng ban khác để thực hiện nhiệm vụ được phân công

II/ Nhiệm vụ phát sinh không thường xuyên

 • Tính hoa hồng, phí môi giới cho nhân viên và đại lý hằng tháng
 • Tính lãi phạt khách hàng mua căn hộ khi có phát sinh
 • Đối chiếu lãi vay trả ngân hàng khoản hỗ trợ khách hàng mua căn hộ, đối chiếu với ngân hàng hằng tháng
 • Lập biên bản thu hồi hóa đơn khi có khách hàng thanh lý
 • Xuất hóa đơn thu tiền hằng tháng
 • Đối chiếu số liệu thu tiền bán căn hộ với phòng dịch vụ khách hàng vào thứ 6 hằng tuần
 • Gửi báo cáo thu tiền khách hàng (sau khi đã đối chiếu) cho kế toán trưởng vào thứ 7 hằng tuần
 • Bảo quản, lưu trữ hóa đơn bán ra, hợp đồng, các hồ sơ liên quan đến mua bán căn hộ.
 • Một số công việc khác khi có phát sinh theo yêu cầu của cấp trên. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước kế toán trưởng, ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế
 • Có kinh nghiệm làm ở công ty bất động sản , xây dựng
 • Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước và các chính sách riêng của công ty

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

http://www.vietcomreal.com/
Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt – Vietcomreal là Công ty Đầu tư Xây dựng – Tư vấn – Quản lý – Kinh doanh Bất động sản. Vietcomreal ra đời như một xu...Detail

KẾ TOÁN CÔNG NỢ DỰ ÁN

Công Ty CP TM Địa Ốc Việt - Vietcomreal

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts