About us

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

Employment Information

Kế toán công nợ làm việc tại Quân 11 HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 29/04/2021
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Dược phẩm IVY

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

AA Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CN Công Ty TNHH DV & TM MESA

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CN Công Ty TNHH DV & TM MESA

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CN Công Ty TNHH DV & TM MESA

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CN Công Ty TNHH DV & TM MESA

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Kitapida Mediphar Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh