language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Công Nợ Phải Trả

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH
Updated: 19/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

ü Kiểm soát công nợ phải trả, Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán công nợ phải trả

ü Kiểm soát lương, các chế độ người lao động; Quyết toán nhiên liệu

ü Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng kế toán phân công.

ü Lương: Thỏa thuận

ü Yêu cầu: Có kinh nghiệm công nợ phải trả

Job Requirement

Có kinh nghiệm kế toán ngân hàng

Cẩn thận, Trung thực

Giao tiếp, ứng xử tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

www.betonghathanh.comCompany size: 500-900
Công ty CP Bê Tông Hà Thanh (betonghathanh.com) thành lập năm 2000, đến nay đã trở thành một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực bê tông, gồm 4 nhà máy...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Công Nợ Phải Trả

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

Employment Information

Kế Toán Công Nợ Phải Trả

Location