language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Công Nợ (Quận Tân Phú)

Abbott
Updated: 19/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Địa điểm làm việc: Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm cho tất cả các quy trình liên quan tới bán hàng bao gồm: đặt hàng bán hàng, kiểm soát khoản nợ, quản lý công nợ phải thu, các giao dịch mua bán trực tiếp trong vùng
 • Kiểm soát rủi ro cáckhoản nợ của khách hàng bao gồm đánh giá rủi ro
 • Nhập đơn hàng bán hàng
 • Lệnh đặt hàng (rủi ro các khoản nợ)
 • Theo dõi và quản lý công nợ phải thu
 • Thanh toán bù trừ công nợ các hóa đơn
 • Kiểm soát hàng hóa đổi trả
 • Kiểm soát các khoản nợ (chỉ liên quan tới bán hàng)
 • Kiểm soát dữ liệu khách hàng tổng quát (tạo mới, cập nhật, xóa)
 • Kiểm soát quy trình đăng ký dữ liệu khách hàng mới và khách hàng đã dừng sử dụng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học: Cử nhân Kế Toán, hoặc các ngành liên quan đến Tài Chính - Kinh Tế
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên kinh nghiệm liên quan đến mảng công nợ
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt
 • Sử dụng tốt các phần mềm tin học, đặc biệt là Excel

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Abbott

Company size: 1.000-4.999
Company profile: Abbott Vietnam was established in the year 1995. Since then, it has undergone extraordinary development and was soon perceived as one of...Detail

Kế Toán Công Nợ (Quận Tân Phú)

Abbott

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts