About us

A France Pharmaceutical Company

Employment Information

Kế Toán Công Nợ & Thanh Toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare , Accounting / Auditing / Tax
Experience 3 - 10 Years

Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây Dựng Định Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Tra Vinh | Ho Chi Minh

CÔNG TY CP TAM HỢP INVESTMENT

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VAS

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TM&DV ÁNH DƯƠNG

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP TAM HỢP INVESTMENT

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh