About us

CÔNG TY CỔ PHẦN J-MARKET GLOBAL

Employment Information

Kế toán công ty Logistics

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Up to 13,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2023
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 20 Years

Careerbuilder's Client

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Careerbuilder's Client

$ Over 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KOHNAN VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Careerbuilder's Client

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ACHILLES LOGISTICS

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 17 Mil - 18 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi