language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Doanh Thu - Chi Phí

FAMILY CARE
Updated: 13/05/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 2 - 5 Years

  Salary: Over

 • Industry: Accounting / Auditing / Tax

  Deadline to apply: 31/05/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Mục tiêu công việc:
Cung cấp thông tin mang tính quyết định về tài chính bằng cách thu thập, phân tích, khảo sát và báo cáo dữ liệu tài chính.
Nhiệm vụ:
* Chuẩn bị báo cáo tháng bằng cách thu thập dữ liệu; phân tích và điều tra những sai số; tóm tắt dữ liệu, thông tin và xu hướng.
* Chuẩn bị báo cáo hàng quý và hàng năm bằng cách tập hợp dữ liệu.
* Tuân theo những yêu cầu hoàn thành việc thanh toán thuế của nhà nước bằng cách nghiên cứu luật lệ; tuân theo các yêu cầu; tư vấn cấp quản lý về những hành động cần thiết; tính toán dự chi cho thuế; tập hợp thông tin để báo cáo thuế hàng tháng và quý.
* Giải đáp những thắc mắc về tài chính bằng cách thu thập, phân tích, tóm tắt và diễn giải dữ liệu.
* Cung cấp tư vấn tài chính bằng cách nghiên cứu những vấn đề về điều hành; áp dụng các nguyên tắc và phương thức tài chính; triển khai những gợi ý.
* Chuẩn bị các báo cáo đặc biệt bằng cách nghiên cứu sai số; chuẩn bị ngân sách; triển khai các dự báo.
* Cập nhật kiến thức chuyên môn và bằng cách luôn cập nhật những quy định về tài chính hiện tại và các phương thức được chấp nhận; dự các khóa huấn luyện; xem các ấn bản chuyên ngành; thiết lập mạng lưới cá nhân; tham gia các nghiệp đoàn.
* Hoàn thành các nhiệm vụ tài chính và nhiệm vụ của tổ chức bằng cách đạt được các kết quả liên quan theo yêu cầu.

Job Requirement

Chú ý đến thời hạn, Quản lý lợi nhuận, Kế toán, Kiểm toán, Kỹ năng tài chính, Phân tích thông tin, Báo cáo kết quả nghiên cứu, Kỹ năng nghiên cứu, Phân tích thống kê, Kiến thức kinh doanh.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

FAMILY CARE

www.familycarevietnam.comCompany size: 25-99
FAMILY CARE là công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp, bao gồm 3 lĩnh vực chính: chăm bé, chăm người già và quản gia. FAMILY CARE làm việc...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Doanh Thu - Chi Phí

FAMILY CARE

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts