language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Đối Soát Và Công Nợ Phải Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN ETON
Updated: 18/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện đối soát cước phí phát sinh hàng tháng với khách hàng.
 • Đối chiếu số liệu tồn kho của khách hàng.
 • Thực hiện kiểm kê hàng vật lý tại các kho.
 • Xuất hóa đơn và ghi nhận công nợ.
 • Liên hệ thu nợ khách hàng.
 • Tiếp nhận, kiểm tra và đề xuất bồi thường cho khách hàng.
 • Báo cáo công nợ phải thu, phân tích tuổi nợ.
 • Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.
 • Thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và các quy định của công ty.

Job Requirement

 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng…
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN ETON

http://www.eton.vn/Company size: 25-99
Customers always want their desired products available in RIGHT QUALITY, RIGHT QUANTITY & RIGHT TIME To serve customers, the conventional approach is...Detail
Job tags / Skills: thống kê

Kế Toán Đối Soát Và Công Nợ Phải Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN ETON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts