language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Dự Án

Công ty Cổ phần FECON
Updated: 21/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Thực hiện các công tác hành chính của dự án

- Soạn công văn, thư từ cần thiết theo yêu cầu của SM/PM

- Chuyển các hồ sơ đi cần thiết sau khi SM/PM duyệt đến các bộ phận liên quan thực hiện

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các bên liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ

- Tiếp nhận các hồ sơ đến từ các bên liên quan trình SM/PM kiểm tra, phê duyệt hoặc lưu trữ

- Theo dõi chấm công kỹ sư BĐH tại dự án

- Tiếp nhận, mua sắm VPP, công cụ dụng cụ cần thiết phục vụ dự án theo yêu cầu

- Sắp xếp, bố trí lịch làm việc, tiếp khách của BĐH với các bên liên quan

- Thực hiện các thủ tục thanh toán, tạm ứng cho BĐH

2. Hỗ trợ BĐH trong công tác kế​ toán​, hồ sơ giấy tờ hằng ngày

- Theo dõi, cập nhật danh sách nhân sự tại công trình báo cáo SM/PM và chuyển thông tin cho phòng QLTC, ATLĐ và nhân sự phối hợp theo dõi

- Hỗ trợ BĐH trong công tác kế toán, thanh toán, tạm ứng chi phí.

- Hỗ trợ QC trong công tác hồ sơ, giấy tờ cần thiết

3. Công tác hành chính

- Chuẩn bị phương tiện di chuyển, công tác cho BĐH dự án

- Chuẩn bị, cấp phát, quản lý trang bị an toàn cho dự án

4. Đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc

Job Requirement

Kiến thức chuyên môn

-        Cao đẳng trở lên các ngành kế toán, xây dựng, hành chính, ngoại ngữ…

-        Có thể làm việc cơ bản bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu dự án

-        Thành thạo trong công tác thư ký, hành chính 

Kỹ năng công việc

-        Tổng hợp, sắp xếp: khá

-        Làm hồ sơ: khá

-        Có khả năng giao tiếp tốt

Kinh nghiệm tối thiểu

-        01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

Lưu ý đặc biệc

​        -        Cần đức tính ngăn nắp, cẩn thận, mềm dẻo

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Dự Án

Công ty Cổ phần FECON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts