language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Giá Thành (Icool Co., Ltd - Space Group)

CÔNG TY TNHH TM KT DV ICOOL (SPACE GROUP)
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Kế toán giá thành:

a. Tính giá thành sản phẩm:

 • Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí nguyên vật liệu; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…), chi phí tiền lương tập hợp chung hoặc phân loại cho từng đơn hàng, công đoạn – làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.
 • Dựa trên các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.
 • Kiểm soát các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất.
 • Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí.

b. Hạch toán tài khoản kế toán:

 • Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn.
 • Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác

c. Các công việc khác:

 • Lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch).
 • Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu
 • Theo dõi chi tiết việc nhập – xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho – xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt.
 • Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên liên quan thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi phí sản xuất, hàng tồn kho.
 • Phối hợp với nhân viên kế toán tổng hợp hoàn thiện bảng phân tích – báo cáo tình hình lãi lỗ.
 • Định kỳ phối hợp với bộ phận thu mua khảo sát giá của nguyên vật liệu, các mặt hàng cần thu mua để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận cho doanh nghiệp
 • Phân loại, lưu trữ cẩn thận các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.
 • Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới của bộ phận.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận kế toán.
 • Thực hiện các công việc khác khi được kế toán trưởng yêu cầu.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Tài chính kế toán, kiểm toán.

2. Kiến thức/kinh nghiệm: 

 • Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức am hiểu pháp luật về thuế, quy định về khấu hao tài sản, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán
 • Có kiến thức về thuế, hóa đơn
 • Am hiểu về kế toán giá thành, chi phí sản xuất
 • Có khả năng kiểm soát và phân tích chi phí sản xuất

3. Trình độ ngoại ngữ: Không bắt buộc

4. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, và các phần mềm liên quan.

5. Kỹ năng khác: Khả năng kiểm tra, giám sát.

6. Khả năng khác

 • Khả năng xử lý tình huống, thu nhập và xử lý thông tin.
 • Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 23 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH TM KT DV ICOOL (SPACE GROUP)

https://karaoke.com.vn/Company size: 1500
Tập đoàn Đầu tư Không Gian (Space Group) là Tập đoàn Đầu tư - Kinh doanh - Thương mại - Sản xuất, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm các...Detail

Kế Toán Giá Thành (Icool Co., Ltd - Space Group)

CÔNG TY TNHH TM KT DV ICOOL (SPACE GROUP)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts