language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kế Toán Giá Thành

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 16/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Theo dõi giám sát số liệu báo cáo kho định ký và định mức sản phẩm

- Kiểm soát chi phí phân bổ, khấu hao hàng tháng

- Xây dựng tiêu thức phân bổ phù hợp với quá trình sản xuất

- Kiểm soát giá vốn và đưa ra ý kiên với trưởng phòng khi có bất cập

Job Requirement

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành

More Information

  • Age: 24 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kế Toán Giá Thành

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts